"DIA DE L'HORTA"_SANT ISIDRE 2019

“Dia de l’Horta” Sant Isidre 2019, es celebrara per a rendir el tradicional homenatge als Llauradors Exemplars 2019.

Jornada cultius d'arena. Rendibilitat i maneig del cultiu

Objectiu: Aportar solucions sostenibles a problemàtiques que es donen actualment en les zones de cultius d’arena com l’excessiu vent, la falta d’aigua o la reduïda qualitat, la posada en valor de les produccions locals, les varietats locals tradicionals, etc. Organitza: Servei de Transferència de Tecnologia. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Col·labora: […]